Gevelreiniging

Bedrijfspanden, woningen en andere gebouwen worden door atmosferische aanslag, vogelpoep, weersinvloeden en graffiti vervuild, dit is onoverkomelijk maar wel te reinigen. Interein ziet uitdaging om deze ontsierende plekken te verwijderen en het pand in de oorspronkelijk bedoelde uitstraling terug te brengen.

De juiste kennis voor iedere reiniging

Om bij gevelreiniging het pand niet te beschadigen is specifieke kennis nodig. Naast de nodige kennis is ook de juiste apparatuur van groot belang. Interein kent als geen ander de valkuilen in het reinigingstraject en krijgt iedere vervuiling verwijderd.

Duurzaamheid en natuurvriendelijke reinigingsproducten

Bij het reinigen gebruiken wij alleen reinigingsproducten die het milieu minimaal belasten. Interein gelooft in duurzaamheid. Dit geldt zowel voor de door ons geleverde diensten en gebruikte producten, als voor de leefomgeving waarin we de diensten uitvoeren en de producten gebruiken.

De uiterste zorg tegen beschadigingen

U mag van ons de uiterste zorg verwachten. De deuren, ramen, plaquettes, logos en gevelversieringen worden voordat wij aan de slag gaan met het reinigen van de gevel beschermd zodat deze niet kunnen beschadigen tijdens de werkzaamheden.

Preventief onderhoud

Naast het eenmalig reinigen van bedrijfsgebouwen, woningen, parkeergarages, tunnels en viaducten verricht Interein ook preventief onderhoud. De preventie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het aanbrengen van anti-graffiti coatings of door het impregneren van de gevels en wanden. Zo geniet u jaar in jaar uit van schone gevels en ooglijke objecten zonder daar zelf nog omkijken naar te hebben.

Meer informatie over gevelreiniging

Wilt u de gevel van uw pand of woning laten reinigen? Wilt u de parkeergarage, tunnel of het viaduct weer zijn oorspronkelijke uitstraling teruggeven? Neem dan contact op met Interein en wij komen vrijblijvend een inspectie verrichten. Na de inspectie kunnen wij aangeven welke reiniging geschikt is voor de gevel of het object, wat de kosten zijn die deze reiniging met zich mee brengt en hoe lang we hiermee bezig zijn.