Privacyverklaring

 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Interein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Interein, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Interein verstrekt. Interein kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM INTEREIN GEGEVENS NODIG HEEFT
Interein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Interein uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een dienstverlening.

HOE LANG INTEREIN GEGEVENS BEWAART
Interein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Interein verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Interein worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS
Interein maakt geen gebruik van Google Analytics. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hier een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Interein zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Interein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Interein ( https://reiniging.nl ) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Interein verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Interein op via ons contactformulier.

SLOTBEPALINGEN
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2020.

Interein
Voltaweg 7-08
4382 NG Vlissingen
Nederland